Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken rendelkezésre áll.
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (www.futofalravalo.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.futofalravalo.hu

I. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Hering Zsuzsanna E.V.
A szolgáltató székhelye: 2840 Oroszlány, Gönczi Ferenc utca 20. fsz./1.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@futofalravalo.hu
Adószáma: 68102487-1-31
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Tatabányai Járási Hivatal Oroszlányi Kormányablak                                                             
A szerződés nyelve: Magyar
A szerverszolgáltató neve: Tárhelypark Kft.
Címe: 1122 Gaál József út 24.
e-mail címe:  info@tarhelypark.hu

II. Alapvető rendelkezések:
II.1.   A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
II.2.   A jelen Szabályzat a nyilvánosságra hozatalának dátuma napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes és kötelező.
II.3.   Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak -, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
II.4.  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
II.5.  A Felhasználó az a személy, aki a Szolgáltató weboldalát megnyitja, és ott elfogadja a webáruházra vonatkozó szabályzatokat.

III. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
III.1. A megjelenített termékek online rendelhetők meg a www.futofalravalo.hu címen. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, amennyiben a weboldalon nincs külön jelölve. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
III.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, a termékekről képet jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepel(het)nek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt.
III.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció részleteiről és annak pontos időtartamáról.

IV. Rendelés menete:
IV.1. Felhasználónak a vásárlás megkezdése előtt nem szükséges regisztrációt elvégezni, anélkül is megkezdheti a vásárlást.
IV.2. Felhasználó beállítja és testre szabja az egyedi termék paramétereit.
IV.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméket/termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.
IV.4. Amennyiben Felhasználó további terméket/termékeket szeretne a kosárba helyezni, folytatja a termékek kosárba helyezését. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék/termékek darabszámát. A „Töröl” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
IV.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

IV.5.1.   Fizetési módok:
 • Banki átutalás a megadott bankszámlaszámra.
 • Előre utalás a Barion rendszerén keresztül: amennyiben a rendelés értékét a rendeléskor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza a "Bankkártyás fizetés" módot.
  Mit jelent a Barion?
  A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.
  A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
  Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

IV.5.2. Szállítási módok:
 • Házhoz szállítás futárszolgálattal.
 • Házhoz szállítás postával, levélküldeményben. Kizárólag a 15 cm-nél kisebb termékeknél vehető igénybe, illetve a rajtszámnál.
 • Személyes átvétel, előre egyeztetett helyes és időben, a következő településeken: Oroszlány, Balatonlelle, Székesfehérvár, Tatabánya.
 • Elektronikus verzió választása esetén a kifizetés után kapott linkről tölthető le a termék.
IV.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve kijavítása után Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználónak ezt követően – ha a javított adatokkal is meg kívánja rendelni a terméket - meg kell erősítenie a megrendelést, vagy jogosult a szerződéstől elállni, megrendelését visszavonni. A jelen pont szerinti esetben az elállás joga Szolgáltatót is megilleti. Jelen pont szerinti elállás esetén a szerződés megszűnése miatt egyik fél sem támaszthat semmilyen igényt a  másik féllel szemben.
IV.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Felhasználó sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, az esetek többségében 8-17 óra közötti időszakban.
A fizetendő végösszegről a vásárló a rendelés visszaigazolásakor értesítést kap. A Szolgáltató a számlát a rendelés feldolgozását visszaigazoló e-mailben, PDF formátumban küldi meg a Felhasználó részére. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával belegyezik a számla ilyen módon való kiküldéséhez/fogadásához.
IV.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve e-mailben jelezheti Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A megrendelési folyamat lezárását követően Felhasználó az adatbeviteli hibát/hibákat e-mailben jelezheti Szolgáltató felé, a rendelés-visszaigazolás megküldését követő 3 munkaórán belül.
IV.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó egyéb, a Szolgáltatótól független ok miatt (pl. tárhely telítettsége) nem tud üzenetet fogadni.
Szolgáltató és Felhasználó között a szerződés a Felhasználó megrendelésének Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A szerződés határozott időtartamra jön létre, amely megszűnik azon a napon, amelyen Felek a szerződésben vállalt kötelezettségüket (elsődlegesen Szolgáltató vagy közreműködője átadta a megrendelt terméket/termékeket a Felhasználónak, Felhasználó pedig maradéktalanul eleget tett fizetési kötelezettségének) maradéktalanul teljesítették.

V. A megrendelések feldolgozása és teljesítése
V.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A nyitvatartási idő az alábbiak szerint alakul: Hétfő-Péntek 9:00-17.00 között, Szombat 9:00-12.00, Vasárnap ZÁRVA. Szolgáltató fenntartja a jogot a nyitvatartási idő megváltoztatására, erről Felhasználókat jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint értesíti. Megrendelés leadásra a nyitvatartási időn kívül is van lehetőség, ez esetben a megrendelés a következő nyitvatartási napon kerül feldolgozásra.
V.2. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolás megküldésétől számított 10 munkanapon belül. Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználót email formájában a felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
V.3.  Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék/termékek nem állnak rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
V.4.   Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

VI. Elállás joga
VI.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót – általában – a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ugyanezen jogszabály szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A Szolgáltató által a jelen szerződés alapján előállított és eladott termék (egyedileg gyártott termék) ebbe a kategóriába tartozik, így a Szolgáltató – a jelen ÁSZF keretei között – kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Megrendelőt a 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg!
VI.2. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől és a részéről előre fizetés történt, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl. megelőlegezett szállítási díj) is. A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.
VI.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt - a szállítást végző féltől eltérő harmadik személy - a terméket átveszi.
VI.4. Elállás esetén a megrendelt terméket/termékeket Felhasználó köteles Szolgáltatónak visszaküldeni. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.
VI.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
VI.6. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
VI.7. A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
VI.7.  Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére. Szállítási költség csak abban ez esetben kerül visszatérítésre, ha az összes termék visszaküldésre kerül.
VI.8.  A visszatérítés során a Szolgáltató a visszatérítendő összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
VI.9.  Felhasználó köteles a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni.
VI.10.  Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a terméket/termékeket. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt (legkésőbb annak utolsó napján) igazolható módon elküldi.
VI.11.  A fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
VI.12.  Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
VI.13.  A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket/termékeket, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
VI.14.  Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségén (hello@futofalravalo.hu) írásban, illetve telefonon. Elektronikus úton megküldött elállási nyilatkozat esetén a Szolgáltató a nyilatkozat megérkezését elektronikus úton visszaigazolja. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi Szolgáltató figyelembe (a postai borítékon a  feladást igazoló pecsét), telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés.   A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével, vagy személyesen juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.
VI.15.  Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
VI.16.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletei itt érhető el.
VI.17.  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve erről a linkről érhető el.
VI.18.  Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
VI.19.  Az elállási jog nem illeti meg azt a Felhasználót, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint nem minősül fogyasztónak, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

Szavatosság
Kellékszavatosság
VII.1.  Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
VII.2.  Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
VII.3.  Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
VII.4.  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
VII.5.  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.
Termékszavatosság
VII.6.  Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
VII.7.  Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
VII.8.  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
VII.9.  Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
VII.10.  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
VII.11.  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
VII.12. A webshopot üzemeltető Szolgáltató a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet: Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai alapján jótállásra nem köteles, azt önként nem vállalja.

VIII. A szavatossági igény esetén történő eljárás
Jelen VIII. pont tekintetében fogyasztó a Felhasználó - amennyiben megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztó fogalmának, vállalkozás a Szolgáltató.
VIII.1. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
VIII.2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
VIII.3. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
VIII.4.  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
VIII.5.  Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
VIII.6.  A Szolgáltató a jegyzőkönyvet annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
VIII.7.  A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

IX. Panaszkezelés rendje
IX.1. Webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi címen, vagy levél útján is közölheti:
e-mail: hello@futofalravalo.hu
ügyfélszolgálat: Hering Zsuzsanna +36 70 272 8184
postacím: 2840 Oroszlány, Gönczi Ferenc utca 20. fsz./1.
IX.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.
IX.3. Az írásbeli panaszt a webáruház 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
IX.4. Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: 
nfh@nfh.hu

X.  Adatvédelem és adatkezelési kikötés
X.1. Az adatkezelő, azaz a szolgáltató tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
X.2. A személyes adatok címzettjei: ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó személyek, könyvelési, adózási feladatokat ellátó személyek, és adatfeldolgozói.
X.3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
X.4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a Szolgáltató által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a megbízott futárszolgálatnak.
X.5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Szolgáltató honlapján (a láblécben) elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban olvashatók.

XI. Vegyes Rendelkezések
XI.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.
XI.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
XI.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
XI.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
XI.5. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót arról, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

XII. MELLÉKLETEK
Elállási nyilatkozat az ÁSZF 6. pontjához
Szavatossági igény felvételéről jegyzőkönyv az ÁSZF 8. pontjához