Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Karneváli futam játék

Karneváli futam játék

1. A játék időtartama
A Játék 2022. január 19. 20:00 órától 2022. február 15. 00 óra 00 percig tart.

2. A játék szervezője és lebonyolítója
2.1. A Futófalravaló.hu -t üzemeltető egyéni vállalkozás: Hering Istvánné EV. (székhely: 2840 Oroszlány, Gönczi Ferenc út 20, Adószám: 57446312-1-31, a továbbiakban: Szervező), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott Karneváli Jelmezversenyt (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.
Jelen Szabályzat tartalmazza a Nyereményjátékra irányadó adatkezelési nyilatkozatot, valamint felhasználási megállapodást is.
A Szervező a Játék lebonyolítása keretében a személyes adatokon az alábbi műveleteket végzi:
- A személyes adatoknak a felvétele, rögzítése
- Az adatok felhasználása a Játék lebonyolítása céljából

3. A játékban történő részvétel feltételei
3.1. A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket, regisztrációval rendelkeznek a Facebook közösségi oldalon, illetve a Karnevál RUN eredeti reklámposztja (Megjelent: 2022.01.19. 18:33) alá posztban elhelyezik a teljesítés során készült jelmezes fotóikat a Nyereményjáték időtartama alatt a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint (továbbiakban: Felhasználó).
A Nyereményjátékban való részvételhez nem szükséges külön regisztráció. A Nyereményjátékban való részvételhez a Felhasználónak a Facebook oldalon az eredeti, 2022.01.19-ei reklámposzt alá elhelyezi fényképes/jelmezes posztját. A Nyereményjátékban való részvétel, így a követés, kedvelés, taggelés, fotó elhelyezés a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadásával jár, amely írásbeli formának minősül.
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvő képességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező a Játékban való részvételhez semmilyen személyes adat megadását nem kéri. 
A Játékban való részvétel a Felhasználó a Facebook fiókján keresztül történik, de a Facebook-tól teljesen elkülönül.
Amennyiben az adott Facebook fotó kerül kiválasztásra, úgy a Szervező az adott Facebook fiókba küld értesítést az eredményről és kéri be az adott Facebook fiók felhasználójától a nyeremény átadásához szükséges adatokat (személyes adatok, melyek alapján a nyertes személye beazonosítható, és a Szervező a nyereménnyel összefüggésben a vonatkozó jogszabályok szerint a közteherviselési kötelezettségét teljesíteni tudja). Ezen célú adatkezelés a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettség teljesítés időtartamára történik. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek. Egyéb célú adatkezelésre nem kerül sor.
A véleményt a Facebook szabályai szerint a Felhasználó bármikor törölheti, módosíthatja. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a sorsoláson kizárólag azon fotókat veszi figyelembe, amelyek a sorsolás időpontjáig nem kerülnek törlésre.
A személyes adatok kezelésére, az adatkezelés szabályaira és az ezzel összefüggő jogorvoslatokra egyebekben a Futofalravalo.hu adatkezelési tájékoztatójában írtak az irányadók.
A követéssel, kedveléssel, taggeléssel, fotó megosztással a személy egyben azt is kijelenti, hogy a jelen játékszabályzatot, valamint a Futofalravalo.hu adatkezelési tájékoztatóját megismerte és elfogadta, személyes adatait önkéntesen ennek tükrében adta meg és járult hozzá azok kezeléséhez.
A fentieknek megfelelő játékos személy a kiválasztáson abban az esetben vehet részt, ha a Szervező Facebook és oldalát követi, a posztot kedveli, és az általa megjelölt személy hozzászólásban megjelenik 2022. február 15-én, 00:00-ig.
A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Szervező játékkal összefüggő adatfeldolgozójának tisztségviselői, alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező a Játékból kizárhatja azt a személyt, aki személyében nem felelt meg a Játék feltételeinek és/vagy a regisztráció során az általa megadott adatok nem valósak, vagy azokon nem elérhető.

4. Nyeremény
4.1. A Játék lezárulását követően kiválasztjuk a Nyertest, aki 1 db Futofalravalo.hu ajándékcsomagot nyer.
4.2. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és készpénzre át nem válthatóak.

5. Sorsolás
5.1. A Szervező 1 fő nyertest és egy fő pótnyertest választ. A Szervező független, saját bizottsága dönt a Nyertes fotóról.
5.2. A kiválasztásra  2022. február 16-án, 12 órakor Hering Istvánné egyéni vállalkozó székhelyén kerül sor. A Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a kiválasztás menetét, így különösen a kiválasztás időpontját, az összeállított nyereményt, a nyertes és a pótnyertes nevét.
5.3. A kiválasztás eredményéről a Nyertest a Szervező a Facebook közösségi oldalon privát üzenetben értesíti. Amennyiben a Nyertes ezen értesítést követő 24 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a nyeremény átvétele érdekében, úgy a nyeremény átvételére ezt követően már nem jogosult és a Szervező a pótnyertest értesíti a Facebook közösségi oldalon privát üzenetben a nyeremény átvételének lehetőségéről. Amennyiben a pótnyertes sem reagál az értesítést követő 24 órán belül, úgy a Nyeremény nem kerül kiadásra.

6. Adózás és költségek
6.1. A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettség teljesítéséről a Szervező gondoskodik.
6.2. A nyeremény átvétele a Szervezővel előre egyeztetett időpontban történik. A nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl.: utazás) a nyertest terhelik. A nyertes a nyeremény átvételével tudomásul veszi, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról álló és/vagy mozgóképi felvétel készülhet, melyet a Szervező saját vállalkozásával, illetve tevékenységével összefüggésben marketing célokra is használhat a saját közösségi média felületein időben korlátlanul.

7. Információ a játékról
A résztvevők a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért a hello@futofalravalo.hu e-mail címre vagy Facebook -on privát üzenetben írhatnak.

8. Vegyes rendelkezések
8.1. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény kézbesítésének Szervezőn kívül álló okból való elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
8.3. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó, jogorvoslat kizárt.
8.4. A Játékra vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató a Szervező internetes oldalán (www.futofalravalo.hu) adatkezelési tájékoztatóban található.

Tartalomhoz tartozó címkék: Futóverseny Verseny